Skriv ut

Målet är att reglera invandringstakten så att den understiger assimilationstakten och problemen minskar i diaspororna.

Den första åtgärden är att tillämpa en så restriktiv invandring för grupper med låg assimilationsbenägenhet att invandringstakten bringas ner under den låga spontana assimilationstakten och problemen minskar i diaspororna.

Direktiv ges till en utredning (en SOU) om hur en enhetsskatt per invånare, alltså en skatt som inte är inkomstgraderad skapar de bästa incitamenten för alla invånare att dagligen gå till arbete eller utbildning. Ekonomisk teori anser att en sådan skatt är en viktig drivkraft för speciellt invandrare att snabbt assimilera sig i värdlandets kultur.

Den som inte betalar denna enhetsskatt ska heller inte ha full tillgång till de offentliga tjänsterna i samhällskontraktet. Ett begränsat uppfyllande av de medborgerliga skyldigheterna leder till motsvarande begränsningar i rättigheterna.